life of pi

Life of Pi, cuộc đời của Pi

life3 - Life of Pi, cuộc đời của Pi
{ 0 }

Life of Pie (tựa tiếng Việt: Cuộc đời của Pie) chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Yann Martel, một nhà văn người Canada. Bộ phim thắng lớn tại Oscar lần thứ 85, thu về hơn 600 triệu USD sau khi công chiếu. Pi, tên đầy đủ là Piscine Molitor Pi Patel. Tôi vẫn còn nhớ cách cậu giới thiệu tên của mình với các bạn bè trong lớp. Hãy nhớ dãy số Pi, và tên tôi là Pi (p= 3,14). Với trí thông minh của mình, Pi rất hay tìm tòi đọc sách, cậu có niềm tin về [...]