deliver us from evil

Deliver Us From Evil – Linh hồn báo thù

Deliver Us From Evil Movie Poster - Deliver Us From Evil - Linh hồn báo thù
{ 0 }

Deliver Us From Evil (tựa tiếng Việt: Linh hồn báo thù) là một bộ phim xây dựng trên các tài liệu của một điều tra viên Mỹ Raph Sarchie (Eric Bana) đã được thuật lại trong cuốn sách Beware the Night của viên cảnh sát này và Lisa Collier Cool. Bộ phim bắt đầu từ hàng loạt các vụ án chết người man rợ không để lại dấu vết, nếu có đều là những thông tin gây nhiễu và khó hiểu cho điều tra. Nhờ sự giúp đỡ của một kẻ cũng từng có những tội lỗi và hành động vô [...]