American Hustle, lại là giấc mơ Mỹ

Amrican Hustle là một bộ phim phức tạp, có diễn biến nhanh cực kỳ nhưng vẫn vẽ ra được những nét chính yếu trong bức tranh cuộc sống của những con người mang trong mình giấc mơ Mỹ. “Ai cũng lừa lọc để sống sót”

AMERICAN HUSTLE (2013)

american - American Hustle, lại là giấc mơ Mỹ

Amrican Hustle là một bộ phim phức tạp, có diễn biến nhanh cực kỳ nhưng vẫn vẽ ra được những nét chính yếu trong bức tranh cuộc sống của những con người mang trong mình giấc mơ Mỹ. “Ai cũng lừa lọc để sống sót”, đó là một cảnh tượng vừa bi quan nhưng rất rõ ràng và thực tiễn, rằng một khi con người bước vào cuộc đời kiếm kế sinh nhai chắc chắn sẽ không thể tránh khỏi những gian lận, mưu mô tinh xảo ẩn giấu dưới lối ứng xử đường mật khôn khéo. Tuy vậy, đó vẫn là lựa chọn của mỗi người, và một khi đã chọn, ta có đủ tỉnh táo để có thể chơi tiếp trong vai mình đã chọn hay không?

american1 - American Hustle, lại là giấc mơ Mỹ

Phải nói rằng, thật tình cờ khi tôi lại xem liên tiếp hai bộ phim từ đạo diễn David O. Russell trong cùng một ngày như thế này với cùng dàn diễn viên ông cộng tác: Jennifer Lawrence, Bradley Cooper, và Robert De Niro. Không biết người khác khi xem phim này xong sẽ cảm giác như thế nào, nhưng tôi thì tôi thích một trong những câu thoại này (và tất nhiên là tôi còn thích một câu thoại khác trong phim nữa, nhưng tôi sẽ để dành cho những cuộc trò chuyện thân mật hơn):

“That’s the way the world works. Not black-and-white, like you say. Extremely grey.”

My rating: 10/10

Pio Chan

DANH SÁCH NHẠC PHIM

american2 - American Hustle, lại là giấc mơ Mỹ

1.Jeep’s Blues
2.A Horse with No Name
3.Dirty Work
4.Does Anybody Really Know What Time It Is
5. Blue Moon
6. I’ve Got Your Number
7. Live to Live
8. La chatte à la Satie
9. The Coffee Song (They’ve Got An Awful Lot of Coffee in Brazil)
10. Straight, No Chaser
11. Stream of Stars

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment